Naše platforma

Naše platforma

Naše platforma umožňuje designovat a předvést kampaně ještě před jejich odesláním, kompletní správu databáze vašeho CRM a konfigurovat pokročilou formou charakteristiky odesílání. K vaší dispozici máme náš profesionální tým, který vám zajistí nejvyšší možnou odezvu.
Vyvinuli jsme nástroj email marketingu, který umožňuje segmentovat publikum, měřit stav kampaně a řídit multikampaně (email, promo zprávy, newslettery). Investice do našich služeb email marketingu zlepší vaší komunikaci s vašimi klienty a potenciálními zákazníky.

Charakteristiky:

 • Pokročilá perzonalizace: kompletní modifikace obsahu, segmentace zpráv, perzonalizované odkazy umožňující měření kampaně na individuální úrovni.
 •  Software ASP pro odesílání ypráv přes naše dedikované servery.
 •  Kompletní reporty a přístup ke statistikám z kampaní v reálném čase.
 •  Systém pro integraci vaší databáze do systému.
 •  Previzualizace kreativit ještě před jejich odesláním.
 •  Adaptace na různé formáty obrazovek (mobil, tablet,…)
 •  Předkonfigurované a automidifikovatelné šablony, které vám umožní tvorbu profesionálních zpráv během pár minut.
 •  Automatická segmentace databáze.
 •  Automatické plánování a měření různých aktivních kampaní.
 •  Export výsledků a statistik do různých formátů (.csv, .xml, .doc, .pdf, atd.)
 •  Technická podpora našeho kvalifikovaného personálu.
 •  Možnost nastavit kalendář pro automatizované odesílání.
 •  Ananlitické porovnávání poměrů efektivity kampaní.
 •  IP adresy You2mail byly certifikovány aliancí Certified Senders Alliance (CSA).
 •  Prověření antiSPAM. Naše platforma souhlasí s pravidly přijímání zpráv ustanovenými hlavními poskytovateli poštovních služeb.
Glosary of