Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

ASESORÍA Y GESTIÓN DE WEB S.L. (dále, YOU2MAIL) DIČ: B-86.068.855
Adresa:    c/ OLIVA, 18 Bajo Las Rozas 28231 – Madrid- España

E-mail: info@you2mail.com
TELEFON: +34. 902 25 45 35

Madridský Obchodní rejstřík, 1. vložka, svazek 28.193, list 189, sekce 8,  strana M-507827.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely správného poskytnutí vyžádané služby a pro propagační a/nebo reklamní účely uživatel

souhlasí s:

 

I.- začleněním údajů, poskytnutých na tomto webu, do automatizovaného katalogu spadajícím pod odpovědnost YOU2MAIL a registrovaném španělskou  Agenturou na ochranu dat pod názvem “MARKETING YOU2MAIL”

 

II.-  odesíláním  reklamní  a  propagační  komunikace  jakýmkoliv  způsobem  (fyzicky,  nebo

elektronicky)

 

III.- postoupením těchto údajů subjektům, se kterými YOU2MAIL udržuje obchodní vztahy, a to s obchodními, reklamními či propagačními účely.

YOU2MAIL informuje uživatele o možnosti se proti tomuto souhlasu odvolat, a o právu na informace, přístup, opravu nebo zrušení osobních údajů nacházejících se ve zmíněném katalogu odesláním e-mailu na info@you2mail.com nebo faxem na číslo +34.91.636.32.99 nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu s uvedeným jménem a příjmením navrhovatele, kopií jeho občanského průkazu, adresou, žádostí, datem a podpisem žadatele.

Glosary of