ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

YOU2MAIL. – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, Α.Ε.

Αριθμός φορολογικού μητρώου: B-86.068.855

Καταστατική έδρα:    c/ OLIVA, 18 Bajo Las Rozas 28231 – Madrid- España

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: info@you2mail.com
TΗΛΕΦΩΝΟ: +34 902 25 45 35

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1η, ΤΟΜΟΣ 28.193, ΦΥΛΛΟ 189, ΤΟΜΕΑΣ 8ος,  ΣΕΛΙΔΑ M-507827.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρόλο που η πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν προϋποθέτει πως ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παραθέσει κάποιο προσωπικό δεδομένο, ο πελάτης-χρήστης συγκατατίθεται στην ορθή παροχή της συμβεβλημένης υπηρεσίας και/ή για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και αποδέχεται

I.-την ενσωμάτωση των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινότητα και ενδιαφέροντα) σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που αποτελεί ευθύνη του YOU2MAIL και καταγράφεται στον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ύπο την επωνυμία “MARKETING YOU2MAIL”

II.- την αποστολή διαφημιστικών ειδοποιήσεων ή προωθητικών ενεργειών μέσω οποιουδήποτε μέσου φυσικής και/ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμβατικό ταχυδρομείο, sms, τηλεφώνο, τηλεομοιοτυπία «fax», κλπ.) και

III.- την εκχώρηση των προσωπικών δεδομένων σε επιχειρηματικές οντότητες με τις οποίες το YOU2MAIL διατηρεί εμπορικές σχέσεις με εμπορικούς, προωθητικούς και/ή διαφημιστικούς σκοπούς

Το YOU2MAIL ενημερώνει τον πελάτη-χρήστη για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ανάκλησης της εκχωρημένης συγκατάθεσής του, καθώς επίσης και για τα δικαιώματά του πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης και/ή αναίρεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ενσωματωθεί στο εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω αποστολής ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@you2mail.com είτε μέσω του αριθμού fax +34.91.636.32.99 ή μέσω επικοινωνίας του που θα απευθύνεται στην καταστατική έδρα της εταιρείας, παραθέτοντας το όνομα και επίθετο του ενδιαφερομένου, φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου έγκυρου δημοσίου εγγράφου που θα τον ταυτοποιεί, τη διεύθυνση επικοινωνίας, σχετική αίτηση, ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος.

Glosary of